سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه مؤمن خود را از دنیا خالی کند، والا گردد وشیرینی دوستیِ خدا را دریابد و از نظر اهل دنیا، گویی دیوانه به شمار آید؛ حال آن که شیرینیِ دوستی خدا، با آن مردم درآمیخته است و در نتیجه، به غیر از او نمی پردازند.با خودم را از دل هایشان برخواهم کَند . [امام صادق علیه السلام]
به دانش زندگی خوش آمدید Welcome to life knowledge
دربارهبه دانش زندگی خوش آمدید    Welcome to life knowledge


واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed
این پایگاه براساس قوانین ونیازهای فطری انسان فعالیت می نمایدوهدف آن تربیت وپروش جسم وجان وارتقای آگاهی های زوج هایا کسانی است که قصدازدواج دارند -یادمان باشد 50درصدطلاق هابراثرنارضایتی جنسی می باشند-آموزش علمی روابط بین زن ومرد بی حیایی نیست -ازکاربران گرامی تقاضامی شودبراساس محدوده ی سنی وشرایط اجتماعی به مباحث موردنیاز مراجعه نمایند (ازآنجا که هیچ انسانی بی خطانیست اگر سهوا هرزمان که مطلب وتصویری مخالف قوانین سایت دراین وبلاگ گنجانده شد که منجربه فیلترشدن می شدازمدیریت پارسی بلاگ خواهش منداست به بنده اطلاع دهند تا اصلاح نمایم) یادمان نرود که درصدبیشترروابط بین زن ومردبه مسایل عاطفی واحترام ودرک متقابل هم برمی گردد ومسایل جنسی حداکثریک سوم و کمتر ازنیازهای زوجین است وبس. پس همانقدرکه در مسایل جنسی باید مهارت پیداکنیم،برای رضایت واحساس خوشبختی کنارهم بایدمهارت ها وروش های ابراز احساسات وعواطف وروانشناسی خانواده وتربیت فرزندان ودوستی ورفاقت بین زن وشوهر راهم یادبگیریم که به نظرمن در اولویت قرار دارد.چراکه بدون عاشقی ومحبت وابراز عواطف غیرجنسی قادر به ارضای سایر نیازهای مان نخواهیم بودو خوشبختی در درک وارضای کامل همه ی این نیازهای عاطفی وجنسی وحتی کاری وخانوادگی به صورت متقابل وشناخت وظایف سه گانه ی: فردی ،عمومی ومشترک ،خواهدبود... ان اریدالاالاصلاح مااستطعت وماتوفیقی الا بالله واحدیکتا

استخاره با قرآن
استخاره

نویسنده : واحد یکتا(احسان=هاوری)


این همه از روش ها وشرایط روابط جنسی بین زن ومرد گفتم وشرح دادم ، اما حالا به خودم وهمه ی خوانندگان فهیم وفرهیخته وبا هوش ونازنین وبلاگم عرض می کنم که تمام شهوت ها وقدرت هاوتوانمندی های جنسی دنیا اگه مال یک نفر باشه ولی "خدا" سرپرست ومسیر حرکت اندیشه واهداف وعشق اصلی ، نباشه ، نه تنها هرگز قلب ونفس سیر نمیشه بلکه همیشه گشنگی جنسی و افکار آلوده وسردرگمی وبی هدفی وپوچی ، انسان رو آزار خواهد داد ..
انسان ها با ایمان وعشق به خدا ، زیبا میشن وگرنه حیوونا خیلی توانمندتر از انسانند در یک رابطه ی جنسی ولی انسان جدا از برقراری یک رابطه ، مهربونی واحساس وعاطفه ای داره که اون رابطه رو زیبا می کنه واون اسمش "عشق" هستش..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید

می دونین چرا سکس ولذات جنسی ، به تنهایی واگه اصل ومسیر وهدف یک رابطه بین زن ومرد باشه ، تنها آزاردهنده وپست وپوچه؟ چون ذات انسان برای اهداف بزرگتری خلق شده تا اشرف مخلوقات بشه وبه اون بالاترین مقام هایی که از فرشتگان هم میگذره مشرف بشه .. این یک قوت وتوانایی بالقوه وبالفطره ست که در نهاد وذات بشری وجود داره ولی خیلی کم به اون اوج می رسن ولذت بودن کنار هم رو می چشن ..

من با خودم فکر می کنم که آیا لذت بخش ترین وزیباترین رابطه ی جنسی ، آیا روح وقلب آدمی رو سیر می کنه؟؟ وبه خودم جواب میدم : هرگز!
غذای اصلی روح ، جایی دیگر وچیزی فراتر از روحیات وحواس مادیه وبه فراحس جسمی وابسته ست..
قابل لمس نیس با مادیت قابل شرح نیس ..
کسانی که به این زیبایی رسیده اند می دونن چی میگم ..
اگر انسان با داشتن یک رابطه ی جنسی خوب اشباع می شد ، دیگر نیازی به ازدواج نبود وبدون مرز وقانون ودیوار با هر کسی که در سر راهش قرار می گرفت رابطه ی جنسی برقرار می کرد ودیگر چه نیاز به این همه مسوولیت زناشویی وزندگی مشترک!!؟؟
اما زهی خیال باطل اگه چنین فکر کنیم که زندگی ، یعنی شهوت!
هدف آفرینش عاشقیه وبس ! واسه اینه که ازدواج ، ماهیت عشق خدارو در آینه ی آفرینش ، بازتاب میده ..
احساساتی که زن وشوهر به هم دارند حتی در ژرف ترین لحظات برقراری یک رابطه ی جنسی شون ، فراتر از شهوته ، و به تعهد ومسوولیت شون ، رنگ وصفا می بخشه  ومث ارتباط با یه شخص هرزه که نیس ، که بعداز برقراری رابطه ی حیوونی ، دیگر هرکس برود پی خودش وزشتی دیگری از سر بگیره وتعهدی نباشه در قبال هم ..
رابطه ی بین زن وشوهر یک رابطه ی مقدس ومعنویه که خدا ازش راضیه وبه قصد مصون ماندن از گناه وسرپرستی از دیگری وسهیم کردن دیگری در عشق ومهربونی مون وسیر به سوی کمال وبالندگی روحی ومعنوی انسان ، صورت می گیره ..

عشق اگه به خدا متصل باشه ،بر خلاف هوس بازی وشهوت پرستی ،که موجب حسرت ورنج وکدورت وبغض وعقده وزشتی وتاریکی ودشمنی میشه ،  مثل الهام وکلام آسمانی ، الهام بخش وروح بخش و آسمانی وپاکه وبه زندگی برکت وزیبایی می بارونه ..


عشق اون چیزیه که وقتی همسرمون مریض میشه در اضطرار می افته ونیاز به کمک داره ، با همه دار وندار و قدرت وتوان واسبابی که داریم به کمکش می ریم تا آرامش وسلامتی ونشاط وزیبایی او برگرده وبیشتر بشه ..
اون احساسیه که وقتی همسرمون به لبخند مهربونی ما نیازداره ما کنارشیم .. واو کنار ماست ..

با هم می خندیم وبا هم اشک می ریزیم ..

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

Who calls you back when you hang up on him
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی

who will stay awake just to watch you sleep
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

wait for the guy who kisses your forehead
در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]

who wants to show you off to world when you are in your sweats
کسی که مایل باشد  حتی  در زمانی که درساده ترین لباس  هستی تورا به دنیا نشان دهد

who holds your hand in front of his friends
کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد

wait for the one who is constantly reminding you how much
he cares about you and how lucky he is to have you
در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی
و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

wait for the one who turns to his friends and says that’s her
در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش  بگوید اون خودشه

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد

همیشه هر جا حتی دور از هم همدیگه رو در قلب هم داریم ..
فرقی نداره در میون ازدحام جمعیت یا برهوت وتنهایی .. او کنارمونه وما کنار اونیم ..
این احساسی که دوس داریم اگه صد سال هم از ازدواج ما میگذره باز هم فقط وفقط با هم ونسبت به هم داشته باشیم وهر روز می خوایم این احساس مون به هم ، ژرف تر وعمیق تر بشه ...

از اون احساس حسرت وغم نداریم وخودمونو به خدا نزدیکتر احساس می کنیم .. هر وقت چنین احساسی داشتیم می تونیم خوش بین باشیم که لذتی از عشق حقیقی به ما داده شده واین موهبتی ست نستوه وبی نهایت شکرانه خواه ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید

این همه از روش های داشتن یک سکس خوب وبا کیفیت نوشتم ولی به خودم وهمه ی شما عزیزانم میگم که تمام دنیا بدون سرپرستی وحضور خدا ، پوچ ورنج وحسرت وغم واندوهه ..
همه ی احساس های شما با تبسم خدا ، زیبا وخواستنی میشه ..
اون نگاه عاشق مون که زیبایی های آفرینش رو با عاطفه ی نازک وصمییمت ذاتیش   می بینه ..

مراقب احساسات ونیت قلبی مون باشیم ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
گاهی کشیدن خیالات و تصورات مون از زیبایی   آرامش بخشه ..
من که دوس دارم از کسی که دوسش دارم نقاشی وطراحی کنم  ‌چون منو به دورن جزئیات احساسش فرو می بره وغرق مهربونیای چشماش می شم ..


شازده کوچولو میگه :
" چیزی که بیابان رو زیبا می کنه ، چاهیست که جایی پنهان کرده ست "

خدایا!  به همه سلامتی نشاط شادی رفاه بالندگی وخوشبختی ابدی بده

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
برین لب یارتونو صورتی کنین ولی مبادا باهاش نامهربوووو باشین
براشم حین رنگ کردن لباش یه آهنگ از شادمهر احسان معین امید بخارایی وهرچی که قشنگه بخونین!

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
گاهی لازمه توی آب جاری وخنک رودخونه دراز بکشیم وبه اشتباهات ورفتارمون فک کنیم وسعی کنیم حالمون جابیاد(خودآزاری نکنید   فقط کمی خنک بشین که بیدار وبه هوش بشین!) نوش جون تون شوخی 

بنشین توی رود وگذر عمر ببین!

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
کاش هرگز دلی نشکنه ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
آدما با هم  وتنها ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
غم عشق خواب از تو می گیره وروحت همیشه در پروازه ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
کاش هرگز عاشقی چشم به راه وغمگین نباشه ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
این که خیلیا زیباییای ظاهری ما وعشق خاص مارو ببینن   ارزش نیست : ارزش وقتیه تموم زیباییای ما خاص یه نفر باشه وبمونه ..

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
کاپوچینوتو هم بزن!!

جهت عضویت در گروه وارسال خبر نامه کیلیک کنید
داشتن یه عالمه هدیه ویادگاری وخاطره ی رنگارنگ مهم نیست   مهم اینه که خاطره ویادگاریت از کی وچیه؟..


عاشقانه
الهی هیشکی از عشق دلسرد نشه
پاکی ،گرمی ،آرامش ،صمیمیت ،دوستی ، پرمحتوایی ،
لطافت ،نشاط ، وسعت ، زیبایی وقدرت ،گذشت وبخشش ، دانایی ،
عشق رو ، برای همه تون می خوام


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 91/7/17:: 2:55 عصر     |     () نظر

 


نیلوفر
پاسخ نظرات شما مهمونای عزیز رو توی وبلاگ خواهم داد وشما از طریق نظرات وبلاگ می تونین نظر بذارین .. ایشالا در اسرع وقت جوابگو خواهم بود ..

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net کلیک کنید

ادب وتواضع ومهربونی وآرامش وسلامتی رفاه و نشاط واز همه خوبیای خدا برای همه تون !


کلمات کلیدی: زندگی، خوشبختی، خدا، من، تو، آرامش، ما


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 91/3/11:: 7:18 عصر     |     () نظر

سال 1398 مبارک و فرخنده باد 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 97/12/24:: 9:11 صبح     |     () نظر

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 95/2/30:: 1:3 صبح     |     () نظر

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 94/4/26:: 7:36 عصر     |     () نظر

سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون "عزیزی رندی !

بزرگوار! در جواب به سخن شما باید عرض کنم :


منظور از دخالت کردن، یعنی سلب آسایش کردن و عدم احترام به حقوق ایشان!اگه خانواده ی همسرتان ، دم به ساعت ، و تووی هر موضوعی که شخصیه ، در زندگی شما دخالت کنند چه حسی بهتون دست می ده؟قرار نیس چون یکی بدی کرده ،همه رو به یک چوب بزنیم!انسان ها با استقلال دادن بهشونه که رشد می کنن!نمیگم مراقبشون نباش ، اما مراقب باش مواظبتت به فضولی و حرف زور تبدیل نشه یا به جاسوسی و استراق سمع وعرض می کنم که مثلا برای هر خریدی خودتونو دخالت ندین یا ایشون رو مجبور نکنید طبق سلیقه ی شما رفتار کنن!باید یاد بگیریم بچه ها بزرگ شده اند و نیاز به استقلال عمل و فکر دارن. بذارید گاهی اشتباه کنن اگه اشتباهشن در حد خریدن یا ساختن چیزیه که زیاد ضرر نداره ولی ایشونو متنبه می کنه.دخالت های بی جای سایرین در زندگی مشترک ، باعث فاصله افتادن بین زن وشوهره و اگه والدین عزیز نگران فرزندان شون هستن ، باید به بچه هاشون مجال رشد ،بدن ، وگرنه همیشه بچه و خام می مونن!بله اگه کسی بهشون ظلمی کرد ، البته که عقل سالم میگه باید ازشون حمایت کرد!منظور بنده از دخالت در امور روزمره س!شما در این امور تنها مجازید پیشنهاد بدید ، آن هم اگه خودشون خواستند وگرنه نه!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 94/3/11:: 5:59 عصر     |     () نظر


"زندگی" آن چیزی نیست که فکرش را می کنیم
 زندگی ، آن چیزی ست که فکرش را نمی کنیم!


                        سال 1394 مبارک باشه!  


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط واحد یکتا(احسان).... تقدیم به دوست( ا.م.vahed 94/1/2:: 4:15 عصر     |     () نظر
   1   2      >ثبت سفارش تایپ و ترجمه